آکادمی زبان وستا

آکادمی زبان وستا به منظور آشنایی زبان آموزان با مدرس و هچنین مطرح کردن مباحث مقدماتی توسط مدرس، جلسات اول هر یک از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ترکی استانبولی را در هر سطح به صورت رایگان برگزار می­ کند. آکادمی زبان وستا همیشه آماده­ ی پاسخگویی به سوالات می­ باشد. شما می توانید با راه ­های ارتباطی که مشخص شده است همواره با ما در ارتباط باشید.

آکادمی زبان وستا به منظور آشنایی زبان آموزان با مدرس و هچنین مطرح کردن مباحث مقدماتی توسط مدرس، جلسات اول هر یک از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ترکی استانبولی را در هر سطح به صورت رایگان برگزار می­ کند. آکادمی زبان وستا همیشه آماده­ ی پاسخگویی به سوالات می­ باشد. شما می توانید با راه ­های ارتباطی که مشخص شده است همواره با ما در ارتباط باشید.

آکادمی زبان وستا به منظور آشنایی زبان آموزان با مدرس و هچنین مطرح کردن مباحث مقدماتی توسط مدرس، جلسات اول هر یک از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ترکی استانبولی را در هر سطح به صورت رایگان برگزار می­ کند. آکادمی زبان وستا همیشه آماده­ ی پاسخگویی به سوالات می­ باشد. شما می توانید با راه ­های ارتباطی که مشخص شده است همواره با ما در ارتباط باشید.