آکادمی زبان وستا
 VESTA LANGUAGE ACADEMY

به چه آموزشی نیاز دارید؟

جهت اطلاعات بیشتر پیام دهید
تماس با ما
مسیر یادگیری زبان انگلیسی

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان هموار کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. همچنین افرادی که قصد شرکت در آزمون های آیلتس یا تافل را دارند می توانند در کلاس های ویژه ی آمادگی آزمون آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و با آمادگی کامل و با آسایش در آزمون های ذکر شده حضور یابند و بهترین نتیجه را به دست بیاورند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

مسیر یادگیری زبان آلمانی

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان همواره آسان کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان آلمانی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. همچنین افرادی که قصد شرکت در آزمون گوته را دارند می توانند در کلاس های ویژه ی آمادگی آزمون آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و با آمادگی کامل و با آسایش در آزمون ذکر شده حضور یابند و بهترین نتیجه را به دست بیاورند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

مسیر یادگیری زبان فرانسوی

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان هموار کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان فرانسوی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. همچنین افرادی که قصد شرکت در آزمون را دارند می توانند در کلاس های ویژه ی آمادگی آزمون آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و با آمادگی کامل و با آسایش در آزمون حضور یابند و بهترین نتیجه را به دست بیاورند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

مسیر یادگیری زبان ترکی استانبولی

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان همواره آسان کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان ترکی استانبولی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. همچنین افرادی که قصد شرکت در آزمون تومر را دارند می توانند در کلاس های ویژه ی آمادگی آزمون آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و با آمادگی کامل و با آسایش در آزمون ذکر شده حضور یابند و بهترین نتیجه را به دست بیاورند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

مسیر یادگیری زبان ژاپنی

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان هموار کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان ژاپنی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

مسیر یادگیری زبان کره ای

آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان هموار کند. در آکادمی زبان وستا دوره های زبان کره ای از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند.

آکادمی ما را دنبال کنید. دوره‌های ویژه‌ای برای‌تان داریم!
ورود به آکادمی
چرا زبان انگلیسی یاد بگیریم؟

1- دومین زبان رایج دنیا 2- ورود به مراکز آموزشی دلخواه خود 3- امکان دسترسی به دنیایی از سرگرمی ها 4- دسترسی بیشتر به اینترنت 5- یافتن فرصت های شغلی فراوان 6- سهولت در سفر به هر نقطه در دنیا 7- زبان انگلیسی، زبان ارتباطات بین الملل 8- یادگیری درباره فرهنگ های دیگر

آموزش زبان انگلیسی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره­ های زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان ­آموزان با صرف کم­ترین هزینه می­ توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می­ توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند.

دوره آیلتس و تافل در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره های زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می شود. زبان آموزان با صرف کم ترین هزینه می توانند در کلاس های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند. همچنین افرادی که قصد شرکت در آزمون های آیلتس یا تافل را دارند می توانند در کلاس های ویژه ی آمادگی آزمون آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و با آمادگی کامل و با آسایش در آزمون های ذکر شده حضور یابند و بهترین نتیجه را به دست بیاورند.

آموزش زبان آلمانی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره های زبان آلمانی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می­ شود. زبان ­آموزان با صرف کم­ترین هزینه می توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می توانند از کلاس­ های خصوصی بهره ببرند.

دوره فشرده مکالمه در رشت

زبان آموزانی که در کلاس های آکادمی زبان وستا شرکت می کنند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتایج دست پیدا کنند. آکادمی زبان وستا سعی کرده است با همکاری مدرس های حرفه ای و با تجربه راه یادگیری را برای زبان آموزان هموار کند.

آموزش زبان فرانسوی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره ­های زبان فرانسوی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می ­شود. زبان آموزان با صرف کم­ترین هزینه می ­توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می ­توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند.

آموزش زبان ایتالیایی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره ­های زبان ایتالیایی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می ­شود. زبان آموزان با صرف کم­ترین هزینه می ­توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می ­توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند.

کلاس زبان آنلاین در رشت

آکادمی زبان وستا کلاس‌های ویژه‌ی آنلاین را به صورت خصوصی یا گروهی ( با حداقل ۳ و حداکثر ۴ نفر ) در بستری مناسب که برخوردار از تمام امکانات تدریس است را فراهم می‌نماید تا زبان آموزان هیچ محدودیتی در یادگیری زبان نداشته باشند.

آموزش زبان ترکی استانبولی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره های زبان ترکی استانبولی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می­ شود. زبان آموزان با صرف کم­ترین هزینه می­ توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می ­توانند از کلاس های خصوصی بهره ببرند.

آموزش زبان کره ای در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره ­های زبان کره ای از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می­ شود. زبان آموزان با صرف کم­ترین هزینه می­ توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می ­توانند از کلاس­ های خصوصی بهره ببرند.

آموزش زبان ژاپنی در رشت

در آکادمی زبان وستا دوره ­های زبان ژاپنی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمام سنین برگزار می­ شود. زبان آموزان با صرف کم­ترین هزینه می­ توانند در کلاس ­های گروهی آکادمی زبان وستا ثبت نام کنند و یا اگر تمایل داشته باشند می ­توانند از کلاس­ های خصوصی بهره ببرند.